Se filmen "Tro på Kristus"

Jesus Kristus
»Hun skal føde en søn, og du skal
give ham navnet Jesus; for han skal
frelse sit folk fra deres synder.«
MATTHÆUS 1:21

Jesus Kristus, vor Frelser

Byggematerialer er ufuldkomne. Nogle søm er skæve, nogle vinduer er ikke helt firkantede, og stort set alle bræt er bøjet en smule. Når en tømrer bygger et hus, er det hans job at skabe en perfekt bygning med disse ufuldkomne byggematerialer - at skabe en komplet helhed med det, som engang var ufuldstændige dele. En god tømrer bygger et hus, som ikke blot kan holde til hverdagens brug og slid, men som også kan modstå et jordskælv eller en kraftig storm. En god tømrer bygger et solidt og strukturelt sundt hus.

Jesus var tømrer. Josef, hans far her på jorden, var tømrer, og Jesus har i en tidlig alder lært at kende forskellige materialer egenskaber, og hvordan man udnytter deres styrke og tilpasser deres svagheder til at fremstille fuldkomne produkter. Vi tror, at Jesus, under vor himmelske Faders ledelse, også er vores sjæls tømrer. De kender os hver især personligt. De forstår vore stærke og svage sider. De ved, hvor vi kommer fra, og hvad vi kan blive til, og på trods af, at vi er ufuldkomne, kan de hjælpe os til at blive lykkelige mennesker, som er værdige til at få himlens velsignelser.

Jesus Kristus, Guds Søn.

Jesus Kristus led for os

Da Gud skabte verden, tilvejebragte han en plan, som gør det muligt for os at lære og udvikle os i dette liv. Jesus Kristus var altid en del af denne plan. Hans rolle er ikke alene at undervise os om Gud og om, hvordan vi bør behandle hinanden, men også at berede den vej, som gør det muligt at blive tilgivet, når vi begår fejl. Før Jesus blev korsfæstet, bad han for os til Gud i Getsemane have, hvor han begyndt at påtage sig vore synder og smerter. Han led for os, så vi kan blive rene. Kristi lidelser i Getsemane og på korset kaldes for forsoningen. Vi kan ændre vores liv til det bedre, når vi accepterer Jesus Kristus og hans forsoning. Jesu Kristi evangelium udgør de instruktioner, vi kan følge, så vi kan blive rene, finde vedvarende lykke i dette liv og til sidst vende tilbage og bo hos Gud.

Tro på Jesus Kristus

En fast tro på, at Jesus Kristus er vor Frelser, inspirerer os til at efterleve hans lærdomme.

Vi hører ofte talemåden »at se er at tro«. Tager vi denne talemåde bogstaveligt og kun tror på det, vi kan se, hvad ville der så ske, hvis vi blev blinde? Ville vi ikke kunne tro på noget eller med vished vide, at noget eksisterede? Vi ville være i stand til at kende til tings eksistens, men vi ville være nød til at stole på andre sanser. Vi kan også vide, ved at udøve tro, at Jesus Kristus er vores Frelser, selvom vi ikke kan se ham. Tro er en åndelig sans som fortæller os, når noget er sandt, selvom vi hverken kan se det, høre det, røre det, dufte det eller smage det.

Tro på Jesus Kristus er en fast overbevisning om, at han er den, han siger, at han er, og at han vil hjælpe os, når vi har brug for ham.

Han er Guds søn, »Vejen, sandheden og livet« og vores Frelser. Tænk på dine bedste venner. Stoler du på dem? Tror du på, at de vil holde, hvad de lover? Hvorfor? På samme måde som det at stole på venner og familie, kommer tro på Jesus Kristus igennem erfaring.

Hvis vi prøver at gøre noget af det, han har belært os om, og det gør os glade, øges vores tro på ham. Når vi fortsætter med at leve, som han har sagt, vil vi opleve at vores selvtillid vokser, indtil den bliver en aktiv styrke i vores liv, som hjælper os med at træffe gode valg og håndtere vores udfordringer (Johannes 7:17). Tro på Jesus Kristus er ikke blot en banal erklæring - det er en kilde til kraft, som vi dagligt må forny ved at studere hans ord, bede og forsøge at blive bedre til at følge hans eksempel, når vi har med andre at gøre.

Omvendelse

At træffe dårlige beslutninger forårsager at vi føler sorg, men Jesus Kristus åbnede en vej, hvorved vi kan blive tilgivet.

At have tro på Jesus Kristus gør, at vi får lyst til at leve et godt liv. Når vi begår fejl, kan vores tro motivere os til at forbedre os. Da Gud skabte jorden, forstod han, at vi ikke ville være fuldkomne, så han sørgede for en måde, hvorved vi kan rette op på det, vi gør forkert.

Omvendelse er hans måde, hvorved vi kan overvinde vores fejltrin. For at omvende os må vi erkende og fortryde det, som vi har gjort forkert, gøre alt, hvad vi kan for at genoprette den skade, der er sket, og ophøre med vores dårlige opførsel samt følge Jesu Kristi eksempel. Denne proces kan være svær og kræver megen ærlighed, men glæden og friheden, vi føler, når vi vender om fra vores synder, er indsatsen værd. Fordi Kristus påtog sig vore synder, kan vi blive tilgivet, når vi omvender os. Det er derfor forsoningen er så vigtig for os alle sammen. Vi tror, at Kristi forsoning giver os evnen til at omvende os og blive rene for synd. At sige, at vi skal omvende os fra vore synder, lyder måske som en straf, men den rigtige straf er den skuffelse, vi føler, når vi begår en fejl. Omvendelse er det modsatte af straf, fordi det lader os rette op på vore fejl og fjerner de dårlige følelser, der er en følge af vores dårlige valg.

Dåb

Vi tilslutter os Jesu Kristi Kirke og vasker vore synder væk ved at blive døbt.

»Bliv døbt til omvendelse, så I kan blive vasket
rene for jeres synder.« - Alma 7:14

Dåb er en forpligtigelse, vi indgår, om at følge Jesus Kristus hele livet. Når vi udvikler tro på Kristus og omvender os fra vore synder, fører en person, der har myndighed dertil, os ned under vandet og bringer os op igen. Denne ordinance eller ceremoni er et billede på begravelse og genfødsel, den symboliserer afslutningen på vores gamle liv og begyndelsen på et nyt liv som Kristi discipel.

Når vi bliver døbt, tager vi Kristi navn på os, hvilket vil sige, at vi er blevet kristne i ordets fulde forstand, og at vi gør vores bedste for altid at leve i overensstemmelse dermed. Jesus blev også døbt, da han var på jorden. Han lovede, at hvis vi følger hans eksempel og holder de løfter, vi indgår, når vi bliver døbt, vil vi have hans ånd til at lede os i dette liv, og vi vil have et sted i himlen efter det. Fordi vor himmelske Fader er en retfærdig og kærlig Gud, tror vi, at alle vil få mulighed for at acceptere Jesus Kristus gennem dåb, hvis ikke i dette liv, så i det næste.

Efter Jesus blev døbt, sagde en stemme fra himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag« (Markus 1:11). Vi tror, at det også glæder Gud, når vi vælger at følge hans Søn og blive døbt. Han ser alt det, vi gør, kender os ved navn og ønsker, at vi bliver rene, så vi kan vende tilbage til hans nærhed.

Helligåndsgaven

Gud trøster, leder og styrker os gennem Helligånden.

Da Jesus var på jorden, fortalte han en mand, der hedder Nikodemus: »Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige« (Johannes 3:5). Når vi er blevet »født af vand« eller døbt, kan vi blive »født af [-] ånden« ved at modtage Helligåndsgaven. En person med myndighed dertil lægger sine hænder på vores hoved og giver os retten til denne gave fra Gud. Helligånden er en ånd, der kan bo i vore hjerte. Helligånden er det tredje medlem af Guddommen sammen med vor himmelske Fader og Jesus Kristus. Når vi modtager Helligåndsgaven og lever værdigt til hans selskab, kan han altid være med os. Vi kalder det en gave, fordi Helligånden er givet til os af Gud til at vejlede os, når vi står over for svære beslutninger, trøste os, når vi er triste, påvirke vore tanker og følelser og hjælpe os med at vide, når noget er sandt. At vi kan modtage den slags guddommelig hjælp, minder os om, at Gud er personligt involveret i hver og en af os, og at han ønsker at hjælpe os gennem livets svære øjeblikke.

Fortsat kristendom

Tro på Jesus Kristus betyder at følge ham hele livet.

»Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.«

Tænk på en nær ven, du mistet kontakten til gennem årene. Hvordan skete det? Eller tænk på en ven, du kun taler med en gang om året. Hvordan er jeres samtaler? Skaber du nye bånd til denne person, eller prøver du altid at følge op på, hvor I var?

Et forhold til Jesus Kristus er som ethvert andet - det kan begynde at svækkes, hvis vi mister kontakten. Det kræver meget arbejde at udvikle tro nok til at omvende sig, blive døbt og modtage Helligåndsgaven, men vi bliver nødt til at fortsat leve retskaffent for at modtage alle de velsignelser, Gud ønsker at give os. Nøglen er at tænke på Jesu Kristi evangelium som en proces snarere end en tjekliste. Vi kan hver dag styrke vores tro på ham ved at læse hans ord i skrifterne og ved at bede til vor himmelske Fader. Vi vil blive ved med at begå fejl hele livet, men vi kan omvende os hver gang, så længe vi bestræber os på at forbedre os, fordi Jesu Kristi forsoning er uendelig. Vi kan huske på dåbens løfter og velsignelser ved at tage nadveren i kirken hver søndag. Vi kan fortsat forlade os på Helligåndens trøst og vejledning, der vil hjælpe os med at vende tilbage til Gud og bo hos ham.

 

Gå til hovedside
www.mormon.dk
www.mormon.org
www.mormon.org - dansk